< Tillbaka <
Info om rote

Årby

Torp

Torpnummer

SR-00-1039

Rote

Årby

Rotegård 1

Åhrby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fagerwijk

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Morlöth, Hjälprote

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Grind, Hjälprote

Mantal 4

1/2

Socken

Ytterenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 586, år 1688 — 1038 och from 1710 — 1039.

Rotens sammansättning år 1686:
Åhrby — Anders Nilsson 1 Mantal. Huvudrote
Fagerwijk — Per 1/4 Mantal. Hjälprote
Morlöth — Stephan 1/8 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Åhrby — Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: C. H. Wattrang
Fagerwijk — Carl 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Peringschölds arvingar
Morlöth — Gustaf 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Donerat på livstid
Grind — Jorid 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

1900-09-00: “Avsyn av nybyggnad å ST 1039”.

Soldater vid detta torp

Anders FAGER
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Anders ÅHRMAN
>
Carl Johan REHNSTRÖM
Befordrad till fältväbel.
>
Carl Wilhelm SÖÖR
Är också angiven med namnet "Carlsson". Tjänat vid Kgl. Lifg. till Häst 1875-11-17 -- 1879-11-17. GM -83: Begär och får räkna dessa år.
>
Carl ÅHRMAN
Var i tjänst i oktober 1789.
>
Carl ÅHRMAN
GM -40: sjuk av stor värk i det högra knät 1733-03-12 sedan han förut på samma knä blivit slagen av ett spett på arbetet med Oxdjupet, varav han blev lam, som han av än är befunnen, begär och får avsked.
>
Eric ÅRMAN
1759 sjuk i Stralsund. GM -68: sjuklig och oförmögen till tjänst. Får avsked.
>
Eric ÅRMAN
GM -15: Anmäles hafva en åkomma i höften, men som densamma är av mindre svår beskaffenhet så får han stå kvar. GM -17: får avsked. Bevistat krigen och under marscher ådragit sig en svår sjuklighet som gör hon [...]
>
Hindric ÅHRMAN
Avlevererad till Tavastehus regemente.
>
Johan ÅHRMAN
1741 appbroberad. Kommenderad till Galéer-Esquadern.
>
Karl Viktor ÅRBERG
"Liten och skäggig".
>
Mathias SKOTT
1820 sjuk i Stockholm. GM -48: Begär och får såsom otjänstbar avsked med pension. Tjänt väl.
>
Nils BERGMAN
Stupade vid Helsingborg. All mondering borta.
>
Olaus LEJD
Tjänt 4 år vid 2:a Lifgardet. GM -79: begär och erhåller avsked för sjuklighet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Pehr ÅHRMAN
Har kruthorn sedan 1715. Ej fått kappa. Absenterat sig vid Wästra Ed 1718-12-11 med all Mondering och Gevär. Roten vacant.
>