< Tillbaka <
Info om rote

Varnby Talltorp

Torp

Torpnamn

Talltorp

Torpnummer

SR-00-1037

Rote

Varnby

Rotegård 1

Warneby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Winberga

Mantal 2

1

Socken

Ytterenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 582, år 1688 — 1034 och from 1710 — 1037.

Rotens sammansättning år 1686:
Warneby — Mattis 1 Mantal. Huvudrote
Winberga — Johan Andersson 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Warneby — Hans ochg Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten
Winberga — Olof 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp