< Tillbaka <
Info om rote

Ekeby Beateberg

Torp

Torpnamn

Beateberg

Torpnummer

SR-00-1036

Rote

Ekeby

Rotegård 1

Ekeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Norrlöth

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Bränntorp, Hjälprote

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Kalfsund, Hjälprote

Mantal 4

1/2

Socken

Ytterenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 584 och from 1688 — 1036.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekeby — Erich Jönsson 1/2 Mantal. Huvudrote
Ekeby — Erich 1/2 Mantal. Hjälprote
Norlöth — Jungfrun brukar 1/8 Mantal. Hjälprote
Brentorp — Per ? Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekeby — Löjtnant Cosrad 1 Mantal. Huvudrote
Norrlöth — Löjtnant Cosrad 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Donerat på lifstid.
Bränntorp — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet
Kalfsund — Enhörning 1/2 Mantal. Possessor: Donerat på lifstid.

Torpet vacant till krigsacademien å Carlberg 1792-12-29 — 1801-05-22.

Soldater vid detta torp