< Tillbaka <
Info om rote

Väsby

Torp

Torpnummer

SR-00-1032

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäsby

Mantal 2

1

Socken

Ytterenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 590, år 1688 — 1042 och from år 1710 — 1032.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäsby — Anders Matzon 1 Mantal. Huvudrote
Grindh — Niels 1/4 Hjälprote
L:a Nohra — Erich Nilsson 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby — Pehr 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten
Wäsby — Jöns 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

ST hade dålig och stening mark. Uttrycket “dom snåla Väsby-bönderna ” förekom.
I sept. 1900: “Avsyn av nybyggnad å ST 1032”.

Soldater vid detta torp