< Tillbaka <
Info om rote

Stjerna

Torp

Torpnummer

SR-00-1031

Rote

Stjerna

Rotegård 1

Stierna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stierna

Mantal 2

1

Socken

Ytterenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 589, år 1688 — 1041 och from 1710 — 1031.

Rotens sammansättning år 1686:
Stierna — Erich Jonsson 1 Mantal. Huvudrote
Stierna — Sigfwadh 1 Mantal. Hjälprote
Glastäppan, Överenhörna — 1/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Stierna — Johan 1/2 mtl, står för 1 mtl
Stierna — Johan 5/16 mtl, står för 1 mtl. Possessor för båda: Kronan behållet.
Glastäppan — Herr Wattrang 1/4 mtl. Possessor: Carl Hindric Wattrang.

Soldater vid detta torp