< Tillbaka <
Info om rote

Skabro

Torp

Torpnummer

SR-00-1030

Rote

Skabro

Rotegård 1

Skabro

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gillberga

Mantal 2

1

Socken

Ytterenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 581, år 1688 — 1033 och from år 1710 — 1030.

Rotens sammansättning år 1686:
Skabro — Per Casperson 1 Mantal. Huvudrote
Skabro — Mattis Person 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Skabro — Erik 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Gillberga — Casper 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Arvid Ivarsons arvingar

Roten indragen till lönefyllnad åt underoff 1837-12-30 –
Roten anslagen till Furirs nummer 1833-01-01 – 1837-12-30
Roten anslagen till underofficerare – 1832-12-31.

Soldater vid detta torp