< Tillbaka <
Info om rote

Löfsta

Torp

Torpnummer

SR-00-1029

Rote

Löfsta

Rotegård 1

Löftsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Löfsta

Mantal 2

1

Socken

Ytterenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens sammansättning är år 1686 — 583, år 1688 — 1035 och from år 1710 — 1029.

Rotens sammansättning år 1686:
Löfsta — Olof 1 Mantal. Huvudrote
Löfsta — Mattis 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Löfsta — Jungfru Gynterfeldt 1 Mantal. Huvudrote
Löfsta — Jonas och Pehr 1 Mantal. Hjälprote.
Possessor för båda: Donerat i livstid.

Soldater vid detta torp