< Tillbaka <
Info om rote

Lida

Torp

Torpnummer

SR-00-1026

Rote

Lida

Rotegård 1

Lijda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lilla Mora

Mantal 2

1

Socken

Ytterenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 591. år 1688 — 1043 och from 1710 — 1026.

Rotens sammansättning år 1686:
Bilberga — Göran 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Carl Cantersten
Stora Nohra — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Signe Ekehielm

Rotens sammansättning år 1728:
Lijda — Matz 1 Mantal. Huvudrote
Lilla Mohra — Anders 1/2 mtl, står för 1 Mantal. Hjälprote.
Possessor för båda: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp