< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1025

Rote

Snista

Rotegård 1

Snista

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Staby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Skarpberga O. Nybytorp

Mantal 3

2/3

Rotegård 4

Trägårdstorp

Mantal 4

1/4

Rivet

X

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1018, år 1688 — 989 och from år 1710 — 1025.

Rotens sammansättning år 1686:
Torlunda — Lars Larsson 1 Mantal. Huvudrote
Staby — Mats Hanson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Axel Wachtmäster

Rotens sammansättning år 1728:
Snista — Anders utan mantal, står i roten för 1/2 mtl. Huvudrote
Staby — Matz 3/4 mantal, står i roten för 1 mtl. Hjälprote
Skarpberga — Änkan. tillsammans med
Nybytorp, Överselö, står i roten för 2/3 mtl. Hjälprote
Trägårdstorp — Nils utan mantal, står i roten för 1/4 mtl. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Vakant 1765 — 1776, 1872 — 1875

Torpbesiktning 1869-04-27: “Muren och ugnen söndriga. Förstugulås saknas. Kammargolfvet söndrigt. Fähuset: Taket otätt. Wäderbräderna dåliga.”

Rotetavlan finns på Siegrothska mässen P 10.

Soldater vid detta torp

Anders HALLENBERG
GM -40: Karlen döv, oduglig, får avsked.
>
Anders SNIMAN
>
Anders STADIG
Inflyttad från Toresund. Död i Pommern.
>
Axel Wilhelm ROSÉN
Född på ST 991. Tidigare tjänt vid Svea art. 1897-11-01 -- 1900-10-03. Inflyttad från Stockholm 1900-12-16. Arbetade vid Herresta. Reslig. Agressiv. Hade "kort stubin." Utflyttad till Eldsund ST 1937-10-23.
>
Bengt HALLENBERGH
"Igenom döden hädan skildes."
>
Carl Gustaf EK
Inflyttad från Sveddet, torp under Björkeby 1875. Erhöll vid avskedet underhåll på Expektans. Utflyttad till Kärnbo 1900-10-24. Underhåll 1906.
>
Carl P STAD
Inflyttad från Adelsö 1807. 1817 till Södertälje. GM -30: sjuklig. Får avsked.
>
Eric Gustaf RUNMAN
Inflyttad från Stockholm 1840. F.d. gardist vid 2. lifgardet. GM -72: begär och får avsked för ålder. Underhåll genast. Tjänt väl. Pliktat för enkelt hor 2:ne gånger. Lejd av Corporal Gustaf Sten.
>
Eric SNIMAN
För begånget mord dömd att halshuggas och steglas. Roten vacant.
>
Erich HALLENBERGH
>
Gustaf STEN
Inflyttad från Norrby 1831. Befordrad till Corporal 1838-12-24. Utflyttad till Hökulla 1840.
>
Hans SNIMAN
1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Jacob HALLENBERG
Är för dess begångna brått ifrån Compagniet, utan avsked, bortvist 1726-07-16.
>
Lars WAHLBERG
Antagen i Leggesta. MusqvetHölster och Fängnålar förlorat på marchen till Helsingborg 1710.
>
Måns HALLENBERG
Antogs som tråssdräng för 21:a Tältlaget 1718 men flyttades samma år till roten nr 1025 som soldat. Visiterad och approberad 1718. Efter Stäket Kappa, svart halsduk, gula strumpor i behåll, det övriga helt bort [...]
>
Nils SNIMAN
>
Olof STADIG
Inflyttad från Överselö. GM -02: sjuk, bråck. Får avsked. Skadad i Kronans tjänst. Anmäles till underhåll.
>
Pehr SNIMAN
>
Pehr STADIG
Inflyttad från Enhörna 1780. Död i Finland.
>
Per HALLENBERG
Har Kruthorn sedan sista GM. GM -18: Karlen för liten, sättes till Tråssdräng för 21:a Tältlaget.
>