< Tillbaka <
Info om rote

Torlunda Dalskog

Torp

Torpnamn

Dalskog

Torpnummer

SR-00-1024

Rote

Torlunda

Rotegård 1

Torlunda

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Torlunda

Mantal 2

3/4

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1016, år 1688 — 987 och from 1710 — 1024.

Rotens sammansättning år 1686:
Torlunda — Johan 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Uttermark
Kumbla — Per Jonsson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Elsa Kruus

Rotens sammansättning år 1728:
Torlunda — Påfwel 3/4 mtl, står för 1 mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Torlunda — Matts 3/4 mtl, står för 1 mantal. Hjälprote. Possessor: Donerat på livstid.

Torpbesiktning 1869-04-27: Stugubyggnaden: Ärilen behöfver omläggas

Soldater vid detta torp