< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1023

Rote

Lilla Eneby

Rotegård 1

La Eneby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skäggesta

Mantal 2

1

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1015, år 1688 — 986 och from år 1710 — 1023.

Rotens sammansättning år 1686:
L:a Eneby — Erich 1 Mantal. Huvudrote
S:a Eneby — Johan 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
L:a Eneby — Lars 1 Mantal. Huvudrote
S:t Eneby, som här varit indelt för 1 Crono mantal, är sedemera förordnat till Gästgivarehemman och för den skull efter undersökningen i Companiet år 1728 här i stället oppkommit år 1699 som förr varit Länsmansboställe
Skäggesta — Herr Hacker 1 Mantal. Hjälprote

Torpbesiktning 1869-04-27: “Fönstren dåliga.”

Rotetavlan finns på Regementsmuseet P 10.

1896 inflyttade arbetskarlen Adolf Jansson på torpet.

Torpet är något förlängt och ingången är flyttad till gaveln.

Soldater vid detta torp

Anders EEN
Antagen vid Leggesta. Ränseln förlorad i slaget vid Helsingborg 1710-02-28.
>
Anders EN
Inflyttad från Kärnbo 1815. 1817 Kommenderad till Södertälje. GM -35: Erhöll avsked med rättighet till pension efter fyllda 50 år. Ofärdig i vänstra axeln. Utfattig med 3 mindre barn. Sjuklig enligt läkarbet [...]
>
Anders EN
För fel på synen erhållit Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs interimsavsked.
>
Anders ENQUIST
GM -68: ofärdig, får avsked. Utflyttad 1769.
>
Anders Rudolph LUNDBOM
Efternamnet kan vara Lindbom. Befordrad till Rustmästares Karaktär 1771-12-16.
>
Carl Johan EN
Interimsavsked.
>
Carl Wilhelm MALMQVIST
Inflyttad från Strängnäs 1866. Utflyttad till Mariefred 1892. 1896 "vistas med familjen i Taxinge, Sågen." Underhåll 1898.
>
Eric EN
Inflyttad från Baggbohl 1836. 1844 till gränsbevakning vid Grisslehamn.
>
Jacob ENQUIST
Född i Finland. GM -44: Karlen ofärdig i högra axeln. Kan ingen tjänst göra. Roten begär för honom avsked. Kasseras.
>
Johan Petter ENSTRÖM
1802 Kommenderad till Stockholm. Utflyttad till Endahl 1815. Dödsåret osäkert.
>
Jonas ENQWIST
Gillad och är en god karl. 1741 Kommenderad till Galär-Esquadern.
>
Olof EEN
Född på Åland. Ej fått kappa. En svart halsduk och smörjhorn borta i sjukdom vid Wästra Ede 1718. 1719-01-16 anmäld sjuk på roten.
>
Olof LÄNNBERG
Avsked vid Kassationsmönstring. Utflyttad till Åkerby ST 1788.
>
Pehr EEN
Hade på nr 948 soldatnamnet Lundström. Tp t. nr 948 från denna rote 1722-07-21.
>
Pehr LUNDSTRÖM
Tidigare Dragon vid Upplands Stånds-Dragon-Regemente och transporterad hit.
>
Per EEN
Fick soldatnamnet 1688.
>