< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1022

Rote

Vannesta

Rotegård 1

Wansta

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Wansta

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Qwicksta Måse

Mantal 3

1/4

Flyttat

X

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1040, år 1688 — 1011 och from 1710 — 1022.

Rotens sammansättning år 1686:
Tuna, Ytterselö — Hans 1 Mantal. Huvudrote
Wannersta — Mats 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Wansta — Pehr Hansson 1/4 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote. Possessor: Lands Staten
Wansta — Erich 3/8 mtl, står för 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet
Qwicksta Måse — Erik Andersson 1/4 mtl. Hjälprote. Possessor: Donerat

Vacant till Krigsacademien Carlberg 1792-12-29 — 1802-01-01

Torpbesiktning 1869-04-27: “Skall flyttas i höst ifrån boställets mark (genom skifte).” Flyttades 1869.

1909 “Johannisberg”

Är beläget vid idrottsplatsen.

Soldater vid detta torp