< Tillbaka <
Info om rote

Tuna

Torp

Torpnummer

SR-00-1021

Rote

Tuna

Rotegård 1

Tuna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ulsta

Mantal 2

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1039, år 1688 — 1010 och from år 1710 — 1021.

Rotens sammansättning år 1686:
Tuna — Anders Erichson 1 Mantal. Huvudrote
Ulsta — Anders Jonson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Bahlt. Marschal.

Rotens sammansättning år 1728:
Tuna — Jon Erson 1/2 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote
Ulsta — Mattz 1/2 mtl, står för 1 mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet.

Roten anslagen till Underofficer 1816-06-01 — 1832-12-31
Roten anslagen till Fältmusikant 1833-01-01 — ?

Soldater vid detta torp