< Tillbaka <
Info om rote

Bergshammar Nedre Ollonstugan

Torp

Torpnamn

Nedre Ollonstugan

Torpnummer

SR-00-0102

Rote

Bergshammar

Rotegård 1

Bergshammarsby

Mantal 1

½

Rotegård 2

Qwistberga I S:T Nicolai Sn

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Annarbäcken I Tuna Sn

Mantal 3

½

Rotegård 4

Berg I Kila Sn

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Löfbråten I Kila Sn

Mantal 5

1/8

Socken

Bergshammar

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 487, år 1688 — 147 och from år 1710 — 102.

Rotens sammansättning år 1686:
Bergshammar — Niels, ½ Mantal. Huvudrote.
Bergshammar — Niels, 1/4 Mantal.
Hageby i Tuna sn — 1/4 Mantal.
Qwistberga i S:t Nicolai sn — 1/4 Mantal.
Berg i Kila sn — Niels, 1/4 Mantal.
Löfbråte i Kila sn — Christ, 1/8 Mantal.
Öfwerhyttan i Tuna sn — Mats, 1/8 Mantal. Possessor: Gillis de Beche.

Rotens sammansättning år 1728:
Bergshammarsby — Joen, ½ Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Qwistberga i S:t Nicolai sn — Olof, 1/4 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Annarbäcken i Tuna sn — Jonas och Nils, ½ Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Berg, Hemman i Kila sn — Pehr, 1/8 Mantal, står i roten för 1/4 mtl. Possessor: Landsstaten.
Löfbråten i Kila sn — Anders, 1/8 mtl. Possessor: Landsstaten.

Vid undersökning i kompaniet år 1728 finnes ännu i roten:
Torp i Begshammarsby — Eric, 1/4 mtl. Förpantning.

Soldater vid detta torp