< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1019

Rote

Ullsta

Rotegård 1

Ullsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ullsta

Mantal 2

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1021, år 1688 — 1001 och from 1710 — 1019.

Rotens sammansättning år 1686:
Optuna — Johan 1 Mantal. Huvudrote
Ulsta — Enkian 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Ullsta — Collander 1 mtl. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Ullsta — Mattz 1 mtl. Hjälprote. Possessor: Anna Maria Soop

Torpbesiktning 1869: “Ingen anmärkning.”
1789 Wälsta.

Soldater vid detta torp