< Tillbaka <
Info om rote

Tuna

Torp

Torpnummer

SR-00-1018

Rote

Tuna

Rotegård 1

Tuna

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Tuna

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Wretha

Mantal 3

1/2

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1030, år 1688 — 1000 och from år 1710 — 1018.

Rotens sammansättning år 1686:
Tuna — Erich Larsson 1/2 Mantal. Huvudrote
Tuna — Lars Larsson 1/2 Mantal. Hjälprote
Wretha — Joen Hanson 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Tuna — Nills 1/2 Mantal. Huvudrote
Tuna — Olof 1/2 Mantal. Hjälprote
Wretha — Lars 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållna.

Torpbesiktning 1869: “Ugnen behöfver hvälfvas om. Golfvet betydligt angripet af röta. Södra fönsterkarmen förstörd af röta. Kammardörren behöfver göras ny.”

Soldater vid detta torp