< Tillbaka <
Info om rote

Tuna

Rotens nummer är år 1686 — 1034, år 1688 — 1005 och from år 1710 — 1017.

Rotens sammansättning år 1686:
Tuna — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Tuna — Lars 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Axell Wachtmeister.

Rotens sammansättning år 1728:
Tuna — Capit Diming 1/2 mtl, står i roten för 1 mtl. Huvudrote
Tuna — Johan 1/4 mtl, står i roten för 1 mtl. Hjälprote
Tuna — Hans 3/8 mtl, står i roten för 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Rotetavlan finns på Regementsmuseet P 10.

Torp

Torpnummer

SR-00-1017

Rote

Tuna

Rotegård 1

Tuna

Andel 1

1

Rotegård 2

Tuna

Andel 2

1

Rotegård 3

Tuna

Andel 3

1/2

Torp PDF

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Soldater vid detta torp