< Tillbaka <
Info om rote

Vreta

Rotens nummer är år 1686 — 1026, år 1688 — 996 och from 1710 — 1016.

Rotens sammansättning år 1686:
Wretha — Hans 1 Mantal. Huvudrote
Carleby — Enkian 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Wretha — Wessman 1 Mantal. Huvudrote
Carleby — Major Tiroll 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållna

Torpbesiktning 1869: “Panel fattas i förstugan. Fähuset: Syllarne och de flesta stockarne förstörda af röta. Taket behöfver omläggas.”

Torp

Torpnummer

SR-00-1016

Rote

Vreta

Rotegård 1

Wretha

Andel 1

1

Rotegård 2

Carleby

Andel 2

1

Rivet

X

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Soldater vid detta torp