< Tillbaka <
Info om rote

Brunsberga

Torp

Torpnummer

SR-00-1015

Rote

Brunsberga

Rotegård 1

Brunsberga

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Walla

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Walla

Mantal 3

1/2

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1027, år 1688 — 997 och from 1710 — 1015.

Rotens sammansättning år 1686:
Brunsberga — Erich 1/2 Mantal. Huvudrote
Walla — Lars Olofson 1/2 Mantal. Hjälprote
Walla — Per Jonson 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammanställning år 1728:
Brunsberga — Pehr 1/2 Mantal. Huvudrote
Walla — Erik 1/2 Mantal. Hjälprote
Walla — Erik 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet.

Torpbesiktning 1869: “Östra fönstret murket. Lås för stugdörren saknas. Panel fattas i förstugan. Westra långväggen behöfver brädfodras. Fähuset: I det hela dåligt. Taket otätt.”

Soldater vid detta torp

Anders BRUNBERG
GM -50: Approberas så vida hans benskada bliver bättre, varför roten antydes att använda kostnad till dess botande.
>
Anders Gustaf BRUNN
GM -72: sjuk å Roten (Klen efter lunginflammation). GM -76: Beviljad avsked för oförmögenhet till att bära packning och deltaga i exercis. Tjänt utmärkt väl.
>
Anders WALLGREN
GM -06: Svagsint, får avsked.
>
Anders WALMAN
Fick soldatnamnet 1688.
>
Anders WALMO
Antagen i Leggesta. Ränsel, Baionett och Hanskar förlorade i slaget.
>
Carl Eric LINDGREN
GM -55: sjuk på sjukhus. GM -63: Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg (lungsot). Tjänt väl.
>
Eric WALLGREN
Anställningsdatum osäkert. 1759 sjuk i Kvarteret. GM -89: Sjuk enligt attest, gammal och oduglig, gjort Pommerska Kriget, får avsked och anmälan till underhåll.
>
Johan BLOM
>
Johan BRUNBERG
Var tidigare Tråssdräng för 20:e Tältlaget. Visiterad och approberad. GM -42: Heter rätteligen Brunberg (ej Wallmo).
>
Johan Petter BLOM
>
Jonas BRUNBERG
GM -44: är styv i lederna, Kan intet väl bruka geväret; casseras.
>
Lars Gustaf BLOM
Anställningsdatum osäkert. Avförd ur regementets rullor.
>
Lars WALLMOUG
Erhöll Kongl. Maj:ts Nådiga avskedspass i anseende till dess bräcklighet.
>
Lars WALLMOUG
GM -18: den uppviste Karlen är för liten, sättes till Tråssdräng i utbyte mot Johan Wallmo.
>
Olof Johan STOLT
Bror till corporal Hjelte. 1879 till Vaxholm. Utflyttad till Stockholm.
>
Stefan BLOM
1817 till Södertälje. Dog på arbetskommendering till Drottningholm å Garnisonssjukhuset, Sthlm. Son till sold Runn?
>