< Tillbaka <
Info om rote

Berg

Torp

Torpnummer

SR-00-1014

Rote

Berg

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Berga

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Östa

Mantal 3

1

Rivet

X

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1028, år 1688 — 998 och from 1710 — 1014.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Hans Larsson 1/2 Mantal. Huvudrote
Berga — Erich 1/2 Mantal. Hjälprote
Åsta — Gisle 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Lars 1/2 Mantal. Huvudrote
Berga — Matz 1/2 Mantal. Hjälprote
Östa — Major Tirell 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet.

(1789 Alfa);
Torpbesiktning 1869: “Dynstockarne murkna. Golfvet likaså. Dörrarne otäta. Ugnen behöfver hvälfvas om. Spiseln tarfvar lagning. Förstugan saknar panel. Fähuset: taket otätt.”

Soldater vid detta torp