< Tillbaka <
Info om rote

Åsa

Torp

Torpnummer

SR-00-1013

Rote

Åsa

Rotegård 1

Åsta/Åsa

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skieggesta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Sörtorp

Mantal 3

3/4

Rivet

X

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1029, år 1688 — 999 och from 1710 — 1013.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsta/Åsa — Philip 1 Mantal. Huvudrote
Skieggesta — Erich Persson 1/2 Mantal. Hjälprote
Sörtorp — Mattis 3/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Åsta/Åsa — Hans och Daniel 1 Mantal. Huvudrote
Skieggesta — Erik 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet
Sörtorp — Hans 3/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lands Staten.

Torpbesiktning 1869:
“Dörrarna glesa och låga. Tak fattas i förstugan. Golfvet i förstugan dåligt. Fähuset: Syllarne och timret 2ne hvarf deröfver angripna af röta. Nya syllar tilldömda 1866 men icke ditsatts.”

Soldater vid detta torp