< Tillbaka <
Info om rote

Ulunda

Torp

Torpnummer

SR-00-1012

Rote

Ulunda

Rotegård 1

Ulunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Egalla

Mantal 2

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1035, år 1688 — 1006 och from 1710 — 1012.

Rotens sammansättning år 1686:
Brösijke — Bengt 1 Mantal. Huvudrote
Ulunda — Lars 1/2 Mantal. Hjälprote
Optuna — Änkan 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Axel Wachtmeister.

Rotens sammansättning år 1728:
Ulunda — Erick 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Ulunda och Optuna som här varit indelta för 2ne halva Frälsemantal äro efter undersökningen i Kompaniet år 1728 som förmält är år 1709 transporterade till nr 1010 och därifrån hit i stället:
Egalla — Major Tiroll 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Torpbesiktning 1869: “Kammarfönstret dåligt. Panelen i stuga och kammare dels murken, dels gles. Förstutak fattas. Fähuset: Skullvirket förstördt af röta och ålder”

Soldater vid detta torp