< Tillbaka <
Info om rote

Lilla Vreta

Torp

Torpnummer

SR-00-1011

Rote

Lilla Vreta

Rotegård 1

Lilla Wretha

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Biörketorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Uthåker

Mantal 3

1/3

Rotegård 4

Uthåker

Mantal 4

1/3

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1023, år 1688 — 993 och from 1710 — 1011.

Rotens sammansättning år 1686:
Lilla Wretha — Olof Andersson 1/2 Mantal. Huvudrote
Biörketorp — Per 1/2 Mantal. Hjälprote
Uthåker — Anders Olofsson 1/3 Mantal. Hjälprote
Uthåker — Niels 1/3 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Lilla Wretha — Major Tirou 1/2 Mantal. Huvudrote
Biörketorp — Erik 1/2 Mantal. Hjälprote
Uthåker — Joen 1/3 Mantal. Hjälprote
Uthåker — Anders 1/3 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet.

Roten anslagen till Militair-Schola 1793-05-27 — 1805-11-25. Skolan nedlades 1792, men stod kvar i “Rullan” till 1805.
Torpbesiktning 1869: “Golf och tak förstörda af röta. Dörrarna otäta. Panel fattas i förstugan. Begge långsidorna och vestra gafveln behöfva brädfordras. Fähuset: fullkomligt förstört af röta.”
Roten vakantsatt 1896-01-01 — ?

Soldater vid detta torp