< Tillbaka <
Info om rote

Fjällsta

Torp

Torpnummer

SR-00-1009

Rote

Fjällsta

Rotegård 1

Fjällsta,

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ähleby

Mantal 2

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1041, år 1688 — 1012 och from 1710 — 1009.

Rotens sammansättning år 1686:
Fielsta — Erich Person 1 Mantal. Huvudrote
Fielsta — Enkian 1 Mantal. Hjälprote. Båda under Danwijken

Rotens sammansättning år 1728:
Fjällsta — Häradsfogden Strandberg 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten
Ähleby — Olof Hansson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor. Fru Herdhielm
Roten var vakant — 1792-07-14.
Torpbesiktning 1869:
“Westra gafvelfönstret och fönsterkarmen förstörda av röta. Wäggarne behöfver rappas. Dörrarne glesa. Förstugugolfvet bristfälligt. Panel fattas. Förstugudörren dålig.
Fähuset: Hela golfvet behöfver förbättras. Flera takstenar fattas. Hufven täcker icke stenen. Wattenlister fattas”.

Soldater vid detta torp

Anders FIELLMAN
Läser och skriver.
>
Anders FJÄLL
Inflyttad 1829. GM -39: Erhåller avsked för sjuklighet som enligt läkarbetyg gör honom till vidare Krigstjänst oförmögen.
>
Anders LINDROTH
Erhöll soldatnamnet år 1688. GM -90 "efter officerarnes berettelse fallen i Brått, der han till nästa mönstring intedt blifwer bättre, skall rothen skaffe een dugligh karl i stellet."
>
Carl FIÄLLMAN
GM -18: Har Krut- och Smörjhorn sedan sista GM. Karlen orklös, föravskedas.
>
Carl Johan FLODIN
1879 sjuk å roten enligt läkarbetyg (svårartad frossa). GM -83: Avsked på grund av sjuklighet (kronisk lungkatarr).
>
Carl TJELL
Namn: Tjell e. Fjell. 1793 ställes till förbättring. 1798 Utstruken av regementschefen på Rotens ansökning. Avsked: Avförd.
>
Edvard Vilhelm FLODIN
Flodin var i bygden känd för att vara mycket elak och barnen var väldigt rädda för honom. Då Flodin dog, gick hans fru ner till Hedberga och bad dem underrätta prästen. Hon tillfrågades därvid om hon inte vil [...]
>
Jaen FALK
Tillfångatagen 1807-04-16. Avpolleterad till sjukhus i Gävle 1808-10-09.
>
Johan EHLBOM
Ankom Pommern från Sverige 1758-08-12. Roten blev vakant i Pommern 1760-10-03.
>
Johan FJÄLLSTRÖM
1789 jägare. Erhöll Medalj för tapperhet i fält - troligen för 1790 års fälttåg.
>
Johan YHR
1741 approberad. Kommenderades å Galér-Esquadern.
>
Jonas YHR
GM -44: "God Karl - gillas".
>
Lars SÄLLMAN
Var i tjänst 1778.
>
Olof FIÄLLMAN
Sotdöd i Quarteret Tågarp. Ränseln förlorad på marschen.
>
Pehr August FJELL
GM -59: Ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. Avsked: Interimsavsked 1860-06-16. Uppgiften om släktskap med nr 1008-1863 ej bekräftad.
>
Peter TJELL
>