< Tillbaka <
Info om rote

Husby

Torp

Torpnummer

SR-00-1007

Rote

Husby

Rotegård 1

Huseby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Huseby

Mantal 2

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 749, år 1688 — 750 och from 1710 — 1007.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — 1 Mantal. Huvudrote
Huseby — 1 Mantal. Hjälprote
Eneby — 1688 ers. av Huseby 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Axel Wachtmeister.

Rotens sammansättning år 1728:
Huseby — Erik Hansson. 1 Mantal. Huvudrote
Huseby — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Grevinnan Anna Maria Soop
Denna gård, som även varit 1 Crono och här indelt, är efter undesökningen i kompaniet 1728 sedemera underlagt föregående 2:ne hemman för dess svaga villkors skull.

Torpbesiktning 1869: “Ingen anmärkning”

Läkarintyg för Wargeringskarlen Carl Fredrik Nordberg, 1808, finns i pärmen.

Soldater vid detta torp

Anders LILLIESTIERNA
Stupad i Helsingborg. All mondering borta. Roten vacant.
>
Anders LILLIESTJERNA
Erhållit Kungl. Majst. Nådigaste avskedspass 1718-01-22 (interimsavsked).
>
Carl BERGHUS
>
Carl BERGHUS
>
Carl HUSS
1823 sjuk på roten. GM -30: Besväras av nyckelbensbrott och revbensbrott åkommen under arbetet vid Drottningholm. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1808 och senare årens fälttåg. Tjänt [...]
>
Carl Johan HALLBERG
Inflyttad från Ytterselö 1866. GM -99 beviljas avsked och tillerkännes underhåll genast.
>
Carl Rickard STOLT
(Fadern var skomakare och skollärare och kom till Stockholm från Öland) -- uppgiften troligen fel. Fadern var smed. Tidigare tjänat vid Göta lifgarde 1895-11-21 -- 1899-11-21. Genomgick där korpralskola.
>
Erich HUSBERG
Karlen god och gillas. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. GM -68: Bevistat affärerna vid Corpo Ström i Finland och Westfalen i Pommern, får avsked i anseende till oförmögenhet till vidare tjänst och anmäles t [...]
>
Johan Gustaf HUSS
GM -66: Begär och får avsked såsom sjuk enligt läkarbetyg. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Stenhuggartorp.
>
Johan LILLIESTJERNA
Har Krut- och Smörjhorn sedan förra GM. GM -28: Karlen har fel på högra ögat, oduglig till Krigstjänst, får avsked.
>
Jonas HUSS
I tjänst -02.
>
Jöns GUDMUNDSON
"Bortrymbde medh Liberiet staxt effter GM -88".
>
Jöns HUUSBERG
>
Lars LILLSTJERNA
Hemkommen från Preussisk fångenskap och här insatt. Tillhörde förut Snista rote nr. 1025 med namnet Wallenberg.
>
Matz LILLIESTIERNA
>
Olof BERGHUS
1789 kommenderad till Sveaborg.
>
Thyris BERGHUS
GM -97: oduglig, får avsked.
>