< Tillbaka <
Info om rote

Husby

Torp

Torpnummer

SR-00-1006

Rote

Husby

Rotegård 1

Huseby,

Mantal 1

1

Rotegård 2

Huseby

Mantal 2

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 748, år 1688 — 749 och from 1710 — 1006.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — 1 Mantal. Huvudrote
Huseby — 1 Mantal. Hjälprote
Huseby — 1 Mantal. Possessor för samtliga: Axel Wachtmeister.

Rotens sammansättning år 1728:
Huseby — Lars 3/4 mtl, står i Roten för 1 mtl
Huseby — 3/4 mtl, står i Roten för 1 mtl. Possessor för båda: Grevinnan Anna Maria Soop
Denna gård som även varit 1 Crono, är sedemera efter undersökningen i komp år 1728 underlagt föregående 2:ne hemman för dess svaga villkors skull
Roten vakant till Statsverket 1793-05-27 — 1804-01-27
Vid torpbesiktningen 1869: “Ingen anmärkning”.

Soldater vid detta torp