< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1005

Rote

Skäggesta

Rotegård 1

Skieggesta,

Mantal 1

1

Rotegård 2

Krågesta

Mantal 2

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1038, år 1688 — 1009 och from 1710 — 1005.

Rotens sammansättning år 1686:
Skieggesta — Olof 1 Mantal. Huvudrote
Skraggesta — Olof Hansson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Axell Wachtmäster.

Rotens sammansättning år 1728:
Skieggesta — Carl 1 Mantal. Huvudrote
Krågesta — Grevinnan Soop 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Grevinnan Anna Soop
Roten anslagen till Underofficer 1817-08-23 — 1832-12-31
Roten anslagen till Spel i nummer 1833-01-01 — 1862-01-01
Torpbesiktning 1869: “Ingen anmärkning”.

Soldater vid detta torp