< Tillbaka <
Info om rote

Näs

Torp

Torpnummer

SR-00-1004

Rote

Näs

Rotegård 1

Näsby,

Mantal 1

1

Rotegård 2

Näsby

Mantal 2

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1032, år 1688 — 1003 och from 1710 — 1004.

Rotens sammansättning år 1686:
Näsby — Olof Nilsson 1 Mantal. Huvudrote
Näsby — Per Nilsson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Axell Wachtmäster.

Rotens sammansättning år 1728:
Näsby — Olof 1 Mantal. Huvudrote
Näsby — Jöns 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Anna M. Soop
Torpbesiktning 1869: “Stugan behöfver rappas. Dörren utan lås. Fähuset: En stor del stockar angripna af röta. Åsarne till stor del förstörda af mask.”

Soldater vid detta torp