< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1003

Rote

Nälsta

Rotegård 1

Nählsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nählsta

Mantal 2

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1036, år 1688 — 1007 och from 1710 — 1003. Troligen blev Nälsta huvudrote detta år.

Rotens sammansättning år 1686:
Lidtzleberga — Olof Johansson 1 Mantal. Huvudrote
Nälsta — Hans 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Axell Wachtmäster.

Rotens sammansättning år 1728:
Nälsta — Pehr 1 Mantal. Huvudrote
Nälsta — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Anna M. Soop
Soldattorpet troligen uppfört år 1713.
Torpbesiktning 1869: “Ingen anmärkning”.

Soldater vid detta torp

Anders SWAHN
För det att han fallit och brutit lårbenet av sig fått avsked.
>
August WESTIN
GM -63: begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg (ögonsjukdom). Tjänt väl.
>
Carl Albert LINDER
GM -83: Avsked på grund av sjuklighet (testikelsjukdom). Tjänt utmärkt väl.
>
Carl Johan WESTIN
Död: år 1902 osäkert. GM - 83: ställes på 1 års förbättring för sjuklighet (kronisk reumatism).
>
Eric SLAGBRAND
Antagen: 1789 ev. 1792. I andra äktenskapet föddes fyra barn, två döttrar och två söner. Alla nådde vuxen ålder. 1817 Kanalgrävning Södertälje. GM -20: får avsked med anmälan till underhåll. Gjort fält [...]
>
Eric SVAN
>
Johan Fredric BRAND
Födelsedatum ev 1802-09-03. 1839 Kommenderad till Långholmen. GM -55: begär och får såsom oförmögen att bära packning enligt Kompch intyg avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl.
>
Johan SLAGBRAND
Troligen död i Finland.
>
Johan SVAHN
Ej fått Kappa. Gula Strumpor, Musqvetrem och Fängnålar borta under marschen mot Norge.
>
Karl Erik Rickard BRAND
>
Lorents ISBERG
GM -50: gammal, har tjänt vid Lifgardie. Svag, sjuklig och oduglig, får avsked, men måste återställa halva legan antingen med penningar eller arbete.
>
Magnus SVAN
>
Matts NÄHLSTRÖM
Dödsskjuten i affären vid Klämtno (?), Pommern. 1758 sjuk. Roten vakantsatt.
>
Petter SWAN
>
Simon SWAN
Uppgifterna om födelseår- och ort är osäkra. Likaså uppgifterna om hustrun. Erhöll sitt soldatnamn 1688.
>
Sune SWAN
GM -40: Karlen styv och gammal, har värk i armarna, så att han ej kan hantera geväret. Tjänt förut som ryttare under Östgöta Cavalleri, varit fången, begär och får avsked.
>
Thomas JERLIN
Erhöll Hans Kongl Maijts Nådiga permission av 1766-07-15 att vistas utrikes på 1 år samt prolongation på ännu 1 år 1767-04-07. Roten vakantsattes.
>