< Tillbaka <
Info om rote

Nälsta Sälltorp

Torp

Torpnamn

Sälltorp

Torpnummer

SR-00-1002

Rote

Nälsta

Rotegård 1

Nälsta,

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Nälsta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Hältorp

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1031 och from 1688 — 1002.

Rotens sammansättning år 1686:
Nälsta — Anders 1/2 Mantal. Huvudrote
Nälsta — Lars 1/2 Mantal. Hjälprote
Hältorp — Anders Erichson 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Nälsta — Carl 1/2 Mantal. Huvudrote
Nälsta — Pehr 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Anna Soop
Hältorp — Olof 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Torpbesiktning 1869: “Ingen anmärkning”.

Soldattorpet brann ner år 1902.

Soldater vid detta torp