< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1001

Rote

Fjällsta

Rotegård 1

Fjällsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fjällsta

Mantal 2

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1024, år 1688 — 994 och from 1710 — 1001.
Rotens sammansättning år 1686:
Fielsta — Sigfwedh 1 Mantal. Huvudrote
Ekeby — Jöns 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Fjällsta — Erik 1 mtl. Huvudrote
Fjällsta — Johan 1 mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Danwiks Hospital

Antecknat vid torpbesiktning 1869:
“Ugnen behöfver hvälvas om och ärilen omläggas. Östra gafvelfönstret och fönsterkarmen förstörda. Dörren otät. Panel fattas. Norra väggen angripen af röta. Fähuset: golfvet alldeles förderfvat. En stor del af stockarne i väggarne angripna af röta. Taket fullkomligt odugligt.”

Soldater vid detta torp

Anders FIEHLSTRÖM
Föravskedad. Vänstra handen borttvinad. Oduglig.
>
Anders Fredrik FAST
Inflyttad från Överenhörna 1866. Grad: Soldat - timmerman. Avsked: år 1894 osäkert. Underhåll 1896.
>
Carl FJELLSTRÖM
>
Carl NORDBERG
Förkommen i Actionen vid Willmanstrand.
>
Eric MYRA
Förmedelst värk i låren, Knän och ben, undfått Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs interimsavsked.
>
Eric ÖHRN
>
Gustav Bernhard TÖRNBERG
Anställd vid I 1 1890-08-02 -- 1894-09-07. Grad: Vicekorpral 1903-08-01.
>
Jacob SÖDERLING
Befordrad till Förare vid detta kompani. Var i tjänst 1739. Började som Volontär. Avsked: befordrad 1741-05-26.
>
Johan ANDERSON
GM -86: " Rotens Knecht Johan Andersson är Gammal och oduglig. Tient 21 år, fådt afskiedh och underhåld. Roten skaffe ny".
>
Johan BERG
"Johan Berg, som i följe av Kongl. KrigsCollegiums Resolution av 1746-03-10 sin avlöning därstädes ännu åtnjuter och är således denna rote vakant." Betr. trpt: åter till nr. 0994
>
Johan ENHÖRNING
>
Johan Eric FAST
Född: 1816-01-09 el. 1816-06-03. GM -66: Begär och får avsked såsom sjuklig. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Jonas HALLING
>
Jonas HUUSMAN
Kan läsa och skriva.
>
Lars BLOM
GM -44: gammal och ej i stånd att göra vidare tjänst, begär och får avsked.
>
Lars FAST
GM -35: Erhåller avsked med anmälan till underhåll. Sjuklig och svag enligt läkarbetyg.
>
Nils WENNERBERG
>
Pehr FIÄHLSTRÖM
GM -50: har denna rote så länge varit vakant, så bör han nu med första recuteras. Död i Bergen.
>
Pehr FIÄLSTRÖM
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19 och kommenderad till Stralsund. Avsked: Rymning. Vakant.
>
Pehr TAXING
>
Peter FJELLBJÖRN
Far till soldat Anders Pihl.
>
Sigfrid FIÄLLBIÖRN
Vakant.
>