< Tillbaka <
Info om rote

Vreta

Torp

Torpnummer

SR-00-0100

Rote

Vreta

Rotegård 1

Wretha

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Blachsta

Mantal 2

3/4

Rotegård 3

Grytberga I Tuna Sn

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Bergsätra I Kila Sn

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Ibidem

Mantal 5

1/4

Socken

Bergshammar

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 488, år 1688 — 148, fr o m år 1710 — 100.

Rotens sammansättning år 1686:
Wretha — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Bkachsta — Per, 3/4 Mantal.
Grytberga i Tuna sn — 1/4 Mantal.
Bergsätra i Kila sn — 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wretha — Landskamrer Sundler, 1/2 Mantal. Huvudrote. Är på samma sätt som Wreta i nästföregående rote förmedlat till 1/4 Mantal och i stället denna roten likaledes stärkt med Ibidem 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Förrådskassan inlöst förpantning.
Blachsta — Nils, 3/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Grytberga i Tuna sn — Joens hemman 1/4 Mantal, står i roten för 1/2 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Bergsätra i Kila sn — Erich Garpsätter, 1/8 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Roten indragen till Furirs lön 23/12 1839 — 1901?

Roten indragen till lönefyllnad åt underofficer 2/2 1833 — 22/12 1839.

Roten anslagen till underofficers lön 28/9 1820 — 31/12 1832.

(Roten har ibland räknats till “Tunabergs sn”).

Soldater vid detta torp