< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0010

Rote

Remröd

Rotegård 1

Remmerö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Remmerötorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Kålgiöhle

Mantal 3

1/4

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 28, fr o m år 1710 – 10.

Rotens sammansättning år 1686:
Remmerö — Jonn Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Remmerötorp — Jonn, 1/2 Mantal.
Kålgiöhle — Erich, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hindr. Horn.

Rotens sammansättning år 1728:
Remmerö — Lars och Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Remmerötorp — Per Andersson, 1/2 Mantal (Hemman 1/4 Mantal, står i Roten för 1/2 Mantal).
Possessor för ovanstående: Greve Carl Nerrts arvingar.
Kålgiöhle — Swen, 1/4 Mantal. Possessor: Grevinnan Maria Gyllenstierna.

Bergstrand, utfl till Strångsjö, i livet 1919. Soldat för nr 10?

Soldater vid detta torp